Meet the Confucius Team

Professor Shujie Yao

Shujie Yao

Director of Nottingham Confucius Institute
jianchen

Jian Chen

Executive Director of Nottingham Confucius Institute
NoImageAvailable

Jinrong Meng

Deputy Director of Nottingham Confucius Institute
NoImageAvailable

Xuezhong Sun

Head of Nottingham Chinese School
beibei yeli

Beibei Yeli

Deputy Manager of Nottingham Confucius Institute
Bing Huang

Bing Huang

Mandarin Teacher